przerwa w dostawie wody 11.08.2020

W dniu 11.08.2020 w miejscowości Dąbrowice zaplanowana jest przerwa w dostawie wody w godzinach 13.00 - 13.40 z powodu prac konserwatorskich nie ingerujących w sieć wodociągową.

zarządzenie w sprawie dnia wolnego od pracy

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 62/2020

Konkurs "Najpiękniejszy Wieniec dożynkowy Powiatu Kutnowskiego"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY W URZĘDZIE GMINY DĄBROWICE W POKOJU NR 9 U PANA MICHAŁA BIŃKOWSKIEGO

Konkurs "Najpiękniejsza Przyśpiewka Dożynkowa Powiatu Kutnowskiego"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY W URZĘDZIE GMINY DĄBROWICE W POKOJU NR 9 U PANA MICHAŁA BIŃKOWSKIEGO

Zwrot podatku akcyzowego 2020

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

WIĘCEJ INFORMACJI POD ADRESEM:

http://bip.dabrowice.pl/dokumenty/1275