Szczepimy się

Jobs for young people – Praca dla młodych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie informuje, że Sieć EURES rozpoczęła kampanię informacyjną skierowaną do młodych ludzi pod nazwą Jobs for young people – Praca dla młodych. Kampania potrwa od listopada 2022 r. do lutego 2023 r. Jej celem jest zwiększenie świadomości na temat usług EURES wśród młodych absolwentów i studentów oraz ich pracodawców.

W związku z tym KE zobowiązała się wesprzeć młodych ludzi, a nadrzędnym celem jest wspieranie ich rozwoju. Europejski Rok Młodzieży jest realizowany równolegle z działaniami w ramach #NextGenerationEU, zapewniając młodzieży nowe spojrzenie na jakość zatrudnienia, kształcenia i możliwości szkolenia.

Kampania informacyjna ma na celu podniesienie świadomości wśród młodych ludzi na temat usług sieci EURES oraz zwiększenie liczby młodych korzystających ze wsparcia EURES przede wszystkim w zakresie dostarczania informacji na temat bezpiecznego poszukiwania pracy na unijnym rynku pracy, możliwości wsparcia podczas i po rekrutacji, zwróceniu uwagi na umiejętności i miejsca pracy, na które jest popyt oraz na tendencje na rynku pracy, które mogą pomóc im w dokonywaniu świadomych wyborów zawodowych.

W trakcie kampanii sieć EURES publikuje posty w mediach społecznościowych używając #EURES4Youth.

Szczegółowych informacji o prowadzonej kampanii informacyjnej i planowanych wydarzeniach można uzyskać na stronie internetowejwww.eures.praca.gov.pl

ostrzeżenie meteorologiczne 84/2022

Grafika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne ostrzegające przed wystąpieniem opadów śniegu, marznącej mżawki, marznącego deszczu powodujących gołoledź. Występowanie szczuje się od dnia 02.12.2022 od godzin porannych.

Ulotki informacyjne dot. realizowanego projektu EU Talent Pool

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie na prośbę Departamentu Rynku Pracy MRiPS w Warszawie, przesyła link do strony internetowej zawierającej ulotki informacyjne dot. realizowanego projektu EU Talent Pool w języku ukraińskim, angielskim i rosyjskim otrzymanych z Komisji Europejskiej z prośbą o upowszechnienie informacji o projekcie skierowanym do obywateli Ukrainy.
 
Ulotki są do pobrania są dostępne pod wskazanym linkiem: https://eures.praca.gov.pl/europejska-pula-talentow-pomoc-dla-ukrainy

Tlenek węgla - cichy zabójca

Szanowni Mieszkańcy,

trwa sezon grzewczy, a wraz z nim wzrasta ryzyko pojawienia się śmiertelnych przypadków zatruć osób tlenkiem węgla (czadem) z uwagi na niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych.
Przyczyną tragedii może być niewiedza, zaniedbanie, czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin.

OSTRZEGAMY!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób.
Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.   

 

 

PRZYPOMINAMY!
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!

Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zobowiązuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w tym bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

 • jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
 • blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie  z instrukcją producenta,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

 

Polowanie zbiorowe 2022

Grafika przedstawia informację o polowaniu zbiorowym, które odbywać się będzie w dniach 08-10.12.2022 w godzinach 8.00-16.30

Badanie wzroku 20.12.2022

Grafika przedstawia zaproszenie na badanie wzroku, które odbędzie się przy aptece w Dąbrowicach dnia 20.12.2022 w godzinach 9.00-10.30. Zapisy pod nr tel. 690 070 602