PODZIĘKOWANIA

 

Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na ręce Pani Wójt Doroty Dąbrowskiej przesłała serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę i wysiłek włożony w wykonywanie zadań z obszaru polityki rodzinnej, do których w szczególności należy przyznawanie  i wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

UWAGA! FAŁSZYWI PRACOWNICY KRUS

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE AUTORSKIE Z PISARKĄ JOLANTĄ CYWIŃSKĄ

 

"Są książki piękne jak kwiaty i są książki pełne dojrzałości jak owoce.  Są książki, które wzruszają i są książki, które wstrząsnęły światem,

te największe".

 

         Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" pod honorowym  patronatem  Wójt Gminy Dąbrowice-Doroty Dąbrowskiej zaprasza na spotkanie autorskie z pisarką Jolantą Cywińską, w ramach zadania publicznego "Aktywnie z kulturą i tradycją - dla Was, dla Nas....dla siebie".

            Spotkanie literackie połączone ze słodkim poczęstunkiem odbędzie się 27 lipca 2017 roku, o godzinie 14.00,  w "Klubie Seniora", przy ul. Sienkiewicza 8.

           

 

                                                           Serdecznie zapraszamy

 

 

 

NABÓR DZIECI DO GMINNEGO ŻŁOBKA ARKA

Piknik Rodzinny w Dąbrowicach 2017

Piknik rodzinny jest organizowany raz w roku na stadionie gminnym w Dąbrowicach. To impreza dla wszystkich mieszkańców naszej gminy i gmin ościennych mająca na celu integrację mieszkańców oraz zapewnienie dobrej zabawy dla najmłodszych, jak i tych starszych. Na tegorocznym pikniku mogliśmy podziwiać występy zespołu śpiewaczego "Dąbrowickie Nutki" oraz  występy dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół  w Dąbrowicach. Ponadto można było obejrzeć mecz piłki nożnej dziewcząt ,,Dąbrowice” kontra ,,Krośniewice”, mecz juniorów, pokazy Bractwa Rycerskiego. Bardzo duże zainteresowanie uczestników wzbudził pokaz motocykli policyjnych i wyścigowych. Na zebranych  na Pikniku  mieszkańców i gości czekały  także warsztaty rękodzieła, a na nich m.in. wicie wianków, kącik plastyczny, puszczanie wianków  i mnóstwo sportowych atrakcji. W tym roku uczestnicy Pikniku  mogli wnieść swój wkład w pomoc  charytatywną. Była ona związana z loterią fantową ,,Rodzice Dzieciom”, zorganizowaną przez Radę Rodziców z ZS w Dąbrowicach z przeznaczeniem na plac zabaw dla przedszkolaków.
Pomimo przelotnych opadów deszczu bardzo wiele radości  zarówno i tym młodszym, jak i  tym starszym sprawiły gwiazdy wieczoru zespoły Pudzian Band i Toledo, które zaśpiewały swoje największe przeboje oraz zaprezentowały najnowsze utwory. W trakcie koncertów można było otrzymać płyty gwiazd oraz zrobić z nimi pamiątkowe zdjęcia. Na prośbę uczestników zabawa taneczna przy muzyce zespołu Convers przedłużona została do godziny 1.30. Piknik Rodzinny był okazją do  miłego spędzania czasu dla całych rodzin, nawiązania kontaktu z ciekawymi ludźmi, do okazania dobroci i życzliwości innym.
Podczas tegorocznego Pikniku Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa"  dokonało rozstrzygnięcia konkursu na "Najpiękniejszy  wianek świętojański".
Nagrody za przygotowanie wianka trafiły do:
Pani Agnieszki Bielickiej, która zajęła I miejsce
Pani Janiny Urbaniak , która zajęła II miejsce
Pani Anny Nijakowskiej, która zajęła III miejsce
Na wszystkie osoby biorące udział w konkursie czekały słodkie upominki.
Organizatorzy w sposób szczególny dziękują za wkład finansowy i rzeczowy w organizację pikniku sponsorom:
ENGIE Zielona Energia  jest to lokalny inwestor, Stowarzyszenie Zwykłe Nasze Środowisko Krzysztof Michalak, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" Dąbrowice, Spółdzielnia Usługowo-Handlowe Diagnostyka Morawce, Koniarek Anna i Tomasz, Bar u Bogusi Adam Przepióra, EKO-BUD Agnieszka Żołędowska, Starostwo Powiatowe, Aquapark Kutno, Biuromax Dariusz Zajączkowski, Bank Spółdzielczy Krośniewice o/Dąbrowice, LEWIATAN Dąbrowice, Zakład Usługowo-Handlowy FUREX Zbigniew Furmański, Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew Turbiak Chodecz, NOVMAR Marcin Nowak Koserz, MPC Paweł Oleksiewicz,Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Marek Łukomski, Piekarnia Dąbrowice Józef Cieśliński, Zenon Masarnia Borzęda Przedecz,Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie,Martinez filmowanie i fotografowanie, DIAMOND Sławomir Pachliński, Sklep Wszystko dla Gołębi Krośniewice Jarosław Węglarek, Mieczysław Wośko, Ireneusz Nowak, Firma Handlowo Usługowa Aleksandra Kotlińska, Bis Chodecz Marek Modrzejewski Jarosław Woźniak, Dermex Kutno, Urszula i Bernard Korczakowie , Radio HIT Włocławek patronat medialny.
Serdeczne podziękowania kierujemy również dla: Funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie oraz z Komisariatu Policji w Krośniewicach, Wójta Zdzisława Kostrzewy i pracowników Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, Starosty Krzysztofa Debicha i pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie, Motocyklistów przybyłych do Dąbrowic, dzięki który tegoroczny piknik był wyjątkowy, pracowników Urzędu Gminy oraz GOPS w Dąbrowicach, nauczycieli, rodziców i uczniów z Zespołu Szkół w Dąbrowicach, Klubu Kobiet Aktywnych za pyszny poczęstunek, oraz wszystkich osób zaangażowanym w organizację tegorocznego pikniku.