Złote Gody 2019

 

Nie wystarczy pokochać,
trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie”.
K. I. GałczyńskiPół wieku temu ślubowali sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską i wspólne życie aż po kres swoich dni. W przyrzeczeniu tym nadal trwają „Złote pary” z Gminy Dąbrowice, które w „Mikołajki” świętowały w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach piękny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Złote Gody” to niezwykle wzruszające wydarzenie tak dla Jubilatów, jak również dla ich rodzin, przyjaciół i całej społeczności gminy. Odznaczone pary budzą podziw i uznanie w kolejnych pokoleniach, stanowią wzór do naśladowania.Dostojnych Jubilatów:

Państwa Irenę i Mirosława Grabskich

Państwa Barbarę i Kazimierza Zagórskich

Państwa Wandę i Stanisława Szaładajów

serdecznie powitała Pani Dorota Dąbrowska Wójt Gminy wraz z Panem Markiem Wojciechowskim, Przewodniczącym Rady Gminy oraz Panią Moniką Karpierz Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrowicach. Nagradzając Jubilatów za wspólnie przeżyte lata odznaczono ich specjalnymi medalami państwowymi nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.Po uroczystej dekoracji Jubilaci wraz z towarzyszącą im rodziną i przyjaciółmi oraz włodarzami Gminy Dąbrowice świętowali swoje „złote wesele” w strażnicy OSP w Dąbrowicach. Nie zabrakło tortu, toastu wzniesionego na cześć Jubilatów, ale również wspomnień i anegdot z życia dostojnych gości. „Złote pary” otrzymały także upominkowe wazony ze specjalną dedykacją oraz mikołajkowe prezenty.Szanownym Jubilatom życzymy trwania w tej pięknej miłości.

 

Harmonogram dowozów na Wigilię Gminna 14.12.2019 r.

Przerwa w dostawie wody 09.12.2019 r.

Ze względu na awarię sieci wodociągowej w miejscowości Witawa w dniu 09.12.2019 r. zaistniała przerwa w dostawie wody.

Zaproszenie na spotkanie wigilijne 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 67

Dotacja od Wojewody Łódzkiego

Dotacja od Wojewody Łódzkiego w kwocie 7.500,00zł na paczki świąteczne dla naszych dzieci

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa kolejny raz realizuje zadanie publiczne "Pomoc świąteczna" współfinansowane ze środków Wojewody Łódzkiego.

Dzięki zaangażowaniu i współpracy z Wójt Gminy Dąbrowice Dorotą Dąbrowską Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" z terenu naszej gminy po raz kolejny otrzymało dofinansowanie ze środków Wojewody Łódzkiego na realizację zadania publicznego „Pomoc świąteczna” w kwocie 7.500 zł.
Celem wiodącym zadania "Pomoc świąteczna" będzie poprawa jakości życia dzieci w okresie świątecznym. Projekt będzie polegał na zakupieniu i przekazaniu paczek świątecznych podczas spotkania wigilijnego zorganizowanego w Zespole Szkół w Dąbrowicach w dniu 20 grudnia 2019 roku.
Jednocześnie informujemy, że dzięki współpracy z Pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Dąbrowicach stowarzyszenie przyczyni się do tego, by w tym magicznym okresie Świąt Bożego Narodzenia na ustach każdego dziecka zagościł uśmiech.