Wypłata Świadczeń 18.12.2019

 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ:

 

WYCHOWAWCZYCH (500+),

 

RODZINNYCH, OPIEKUŃCZYCH,

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 

 

 ODBĘDZIE SIĘ

 

18.12.2019 r.

 

(ŚRODA)

 

W KASIE URZĘDU GMINY W

 

DĄBROWICACH