Wigilia Gminna 2019 r.

POMÓDLMY SIĘ W NOC BETLEJEMSKĄ…

 

Pomódlmy się w Noc Betlejemską
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania
By wszystko nam się rozplątało
Węzły, konflikty, powikłania.

 

Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

 

I oby w nas złośliwe jędze
Pozamieniały się w owieczki
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.

 

By anioł podarł każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego
Kładąc na serce pogmatwane
Jak na osiołka – kompres śniegu.

 

Aby się wszystko uprościło
Było zwyczajne, proste sobie
By szpak pstrokaty, zagrypiony
Fikał koziołki nam na grobie

 

Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce
A Matka Boska cichych, ufnych
Jak ciepły pled wzięła na ręce

 

ks. Jan Twardowski

  

Pięknie przystrojony Wigilijny stół, na nim koszyk z siankiem a w nim opłatek. Właśnie w ten sposób rozpoczęło się dnia 14 grudnia br. już po raz szósty Spotkanie Wigilijne. Mieszkańcy licznie przybyli by przy wigilijnym stole w świątecznej atmosferze złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem. Wójt Gminy Dorota Dąbrowska złożyła serdeczne podziękowania za prace i pomoc w organizacji uroczystości. Szczególne podziękowania płynęły w stronę Kół Gospodyń Wiejskich:, Augustopol, Baby, Dąbrowice, Klub Kobiet Aktywnych, Mariopol-Rozopol, Ostrówki, Zgórze - Zgórzanki, pracowników Urzędu Gminy Dąbrowice oraz dzieci z Zespołu Szkół w Dąbrowicach i ich opiekunów. Pani Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Dąbrowice Markiem Wojciechowskim podziękowali wszystkim licznie przybyłym mieszkańcom gminy oraz zaproszonym gościom za uczestnictwo w Gminnej Wigilii, jak również złożyli świąteczne życzenia.

 

            W wigilijnej, uroczystej kolacji udział wzięli m.in.. Poseł na Sejm Pan Marek Matuszewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego Pan Tomasz Marciniak, Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego Pan Tomasz Walczewski, Radny Powiatu Kutnowskiego Pan Andrzej Szarwas, Radni Gminy Dąbrowice, Sołtysi, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie Pani Małgorzata Czerwińska, Komendant Komisariatu Policji w Krośniewicach Pan Dariusz Bujalski, Prezes PKS Łęczyca Pan Krzysztof Mordzak, Radna Miasta Krośniewice Pani Ewa Stolarczyk, Państwo Anna, Tomasz Koniarek, Zarząd Spółki Wodnej z Gminy Dąbrowice, Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowicach Pani Małgorzata Sokołowska, kierownicy i pracownicy  jednostek organizacyjnych gminy, Komendanci, Prezesi oraz Druhowie OSP z terenu Gminy Dąbrowice, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dąbrowice a także pracownicy Urzędu Gminy w Dąbrowicach.

 

            Zebranych licznie gości w świąteczny nastrój wprowadził występ dzieci i młodzieży z  Zespołu Szkół w Dąbrowicach oraz Zespół Dąbrowickie Nutki, którzy zaprezentowali bożonarodzeniowy program artystyczny  pod czujnym okiem opiekunów  Pani Katarzyny Kasztelan , Pani Anny Ławniczak, Pani Magdaleny Szaładaj, Pani Mileny Krzemińskiej, Pana Leszka Kaźmierczaka Pani Katarzyny Banasiak, Pani Aleksandry Kołodziejskiej oraz Pani Bożeny Kolasińskiej.

 

            Po wspólnym kolędowaniu, Pan Kierownik Krzysztof Danecki odczytał fragment Ewangelii Św. Łukasza (Łk  2, 1-14) po czym poprosił Panią Wójt oraz Pana Przewodniczącego o rozdanie i podzieleniem się opłatkiem po którym nastąpiła wymiana świątecznych życzeń. W tak świątecznej atmosferze wszyscy przybyli mieszkańcy wraz z zaproszonymi gośćmi zasiedli do wigilijnego stołu.