INFORMACJA DOT. CZASOWEGO WYŁĄCZENIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO