Szkolenie kierowców-konserwatorów OSP

 

Szkolenie kierowców-konserwatorów OSP

Dwóch strażaków ochotników brało udział i ukończyło szkolenie kierowców-konserwatorów

sprzętu ratowniczego OSP, które zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Pożarnej w Kutnie. Program szkolenia obejmował 14 godzin teorii i 14 praktyki.

Druhowie strażacy przewidziani do pełnienia funkcji kierowców w swoich jednostkach mieli okazje

nauczyć się na szkoleniu między innymi: obsługi technicznej samochodów pożarniczych,

eksploatacji motopomp i autopomp, obsługi urządzeń i sprzętu pożarniczego. W szkoleniu brali

udział strażacy ochotnicy z jednostek: Dąbrowice i Baby.

 

Szkolenie odbywało się w dniach 1-2 luty oraz 8-9 luty 2020 r. w Kutnie i zakończyło się

egzaminem. Po zaliczeniu egzaminu słuchacze zdobyli uprawnienia z zakresu konserwatorów

sprzętu, dzięki czemu będą mogli wykonywać zadania operatorów sprzętu, obsługiwać samochody

pożarnicze oraz urządzenia z silnikami spalinowymi stanowiącymi wyposażenie OSP. Będą mogli

także prowadzić konserwacje i drobne naprawy mające na celu utrzymanie pełnej sprawności

sprzętu ratowniczego OSP. Serdecznie gratulujemy druhom ukończenia szkolenia.