Volkswagen Transporter zastąpił ŻUKa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówkach

 Volkswagen Transporter zastąpił ŻUKa w Ochotniczej Straży

Pożarnej w Ostrówkach

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówkach nastąpiły zmiany w samochodach strażackich. 19

sierpnia 2019 r. jednostka sprzedała leciwy, wyeksploatowany samochód pożarniczy marki ŻUK.

Jednak ochotnicy nie pozostali bez lekkiego wozu strażackiego, bowiem poprzez zaangażowanie

Druha Marcina Słoczyńskiego oraz Pani Wójt Doroty Dąbrowskiej, pozyskali nieodpłatnie z taboru

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy samochód marki

Volkswagen Transporter. Na podstawie zgody Komendanta Miejskiego KM PSP w Warszawie

przekazano młodszy i sprawniejszy pojazd, który miejmy nadzieje posłuży wiele lat w OSP

w Ostrówkach. Strażacy dzięki pomocy Pani Wójt Gminy Dąbrowice Doroty Dąbrowskiej dokonali

rejestracji pojazdu oraz zakupu części do przeprowadzenia remontu samochodu.

 

Z okazji pozyskania samochodu składamy jednostce serdeczne gratulacje. Jednocześnie życzymy,

aby samochód okazał się przydatnym narzędziem w rękach druhów i jak najlepiej służył

potrzebującym pomocy.