Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 10 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.