PRACE KONSERWACYJNE

w dniu 18.02.2020 r z powodu PRAC KONSERWACYJNYCH nie ingerujących w sieć wodociągową na terenie Gminy Dąbrowice zaplanowana jest przerwa w dostawie wody w godzinach 10.50 - 11.30.