Ogłoszenie 19.02.2020

 

Ogłoszenie

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z. siedzibą w

Bratoszewicach

organizuje jednodniowy, uzupełniający kurs chemizacyjny w

zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem

naziemnym dla rolników, którym świadectwo utraciło

ważność ( dotyczy uczestnictwa w kursie organizowanym w

2015 roku i latach wcześniejszych ). Świadectwo ważne jest

5 lat.

Zapisy bezpośrednio lub telefonicznie w Urzędzie Gminy w

Dąbrowicach.

 

Kurs zostanie zorganizowany po zgłoszeniu się odpowiedniej

grupy rolników.

 

 

 

Główny specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

 

mgr inż. Ewa Kotlińska