Szczepimy się

Informacja dotycząca średniego wynagrodzenia nauczycieli w 2019 roku