POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW NA DOPŁATY BEZPOŚREDNIE 2020

 

Urząd Gminy w Dąbrowicach informuję ,iż w związku z zaistniałą sytuacją pomoc
w wypełnianiu wniosków na dopłaty bezpośrednie będzie odbywać się w następujących
w daniach 28.04.2020 r., 04.05.2020 r., 07.05.2020 r., 11.05.2020 r. oraz 14.05.2020 r. zostanie wystawiona urna na wnioski rolników, które będą wypełnione po upływie 48h. Zapisy pod nr telefonu 24 252 25 87.

Ponadto rolnik zapisany na dany dzień zobowiązany jest do umieszczenia w urnie ustawionej przez budynkiem Urzędu Gminy w zaklejonej kopercie następujących danych:

- nr kolczyków bydła i krów (jeśli takowe posiada),

- podany login i hasło do e-wniosku,

- rozpisane i wyrysowane działek rolnych– podanie orientacyjnej powierzchni (uprawy) na mapach zgodnie ze stanem faktycznym,

- wskazanie działek i określenie roślin w poplonach (gospodarstwa powyżej 15 ha gruntów ornych),

- nr telefonu

Ilość miejsc ograniczona – 6 osób na jeden dzień.

Wnioski wraz z potwierdzenie złożenia będzie można odebrać w Urzędzie Gminy.