MODRENIZACJA DRÓG GMINNYCH Z DOFINANSOWANIEM

Dzięki rządowemu wsparciu Gmina Dąbrowice otrzymała dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania pn.:
„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zgórze” oraz: Modernizacja drogi gminnej
w miejscowości Mariopol”. Projekt dotyczył modernizacji dróg na odcinku 1,207 km. Przyznane dofinansowanie : 213.565,00 zł, co stanowi 50% wartości ogólnej zadania. Inwestycja została zrealizowana w 2019 roku.
„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrówki”. Projekt dotyczył rozbudowy drogi na odcinku 1,38 km. Przyznane dofinansowanie 316.272,00 zł, co stanowi 50% wartości ogólnej zadania. Inwestycja została zrealizowana w 2019 rok