Szczepimy się

Informacja dla mieszkańców Gminy

W związku z ograniczeniami dotyczącymi działania Urzędu Gminy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 24 252 25 90

w celu ustalenia kwoty do zapłaty za wodę za II kwartał 2020. W przypadku nie podania w miesiącu kwietniu stanu wodomierza

prosimy o spisanie stanu wodomierza i podczas rozmowy telefonicznej zostanie podana kwota do zapłaty.