Komunikat Wójta Gminy Dąbrowice

 

UWAGA!!! Wyborcy Obwodu Nr 1 w Dąbrowicach mieszczącego się w Zespole Szkół w Dąbrowicach, ul.  Kłodawska 1.W związku z istniejącym stanem epidemii na terenie naszego kraju, mając na uwadze konieczność przestrzegania rygorów sanitarnych, informuję iż wejście do lokalu wyborczego mieszczącego się w Zespole Szkół w Dąbrowicach będzie możliwe wyłącznie wejściem usytuowanym z tyłu Szkoły – dojście furtką od strony ul. Kościuszki bądź bramą od strony boiska szkolnego.

 

Wójt Gminy Dąbrowice

 

                                                                      Dorota Dąbrowska