szanowni mieszkańcy komunikat w sprawie wybrów

 

UWAGA!!! Wyborcy Obwodu Nr 1 w Dąbrowicach

mieszczącego się w Zespole Szkół w Dąbrowicach, ul.

 Kłodawska 1.

  

W związku z istniejącym stanem epidemii na terenie naszego kraju,

mając na uwadze konieczność przestrzegania rygorów sanitarnych,

informuję iż wejście do lokalu wyborczego mieszczącego się w

Zespole Szkół w Dąbrowicach będzie możliwe wyłącznie wejściem

usytuowanym z tyłu Szkoły – dojście furtką od strony ul. Kościuszki

bądź bramą od strony boiska szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich w dniu

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. zachowajmy

szczególną ostrożność:

 

Idąc do lokalu wyborczego weźmy z sobą maseczkę lub w inny

sposób zakryjmy usta i nos.

 

W miarę możliwości zaopatrzmy się we własny długopis w celu

oddania głosu.

 

Przed wejściem  do lokalu wyborczego zdezynfekujmy ręce.

 

Unikajmy gromadzenia się w lokalu wyborczym. Na swoją kolej

zaczekajmy przed lokalem, zachowując bezpieczną odległość 1,5 m.

 

Stosujmy się do wskazówek członków obwodowych komisji

wyborczych.

 

 

 

 

 

  

Wójt Gminy Dąbrowice

 

Dorota Dąbrowska