Budowa przydomowych oczyszczali ścieków na terenie Gminy Dąbrowice

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Gmina Dąbrowice informuje, iż właściciele nieruchomości zainteresowani budową przydomowych oczyszczalni ścieków mają możliwość zapisania się do realizowanego przedsięwzięcia.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (24) 252 25 83 oraz w Urzędzie Gminy (pokój nr 9)

Zgłoszenie przyjmowane są do dnia 7 sierpnia 2020 roku.

 

Wójt Gminy Dąbrowice

 Dorota Dąbrowska