Informacja Wójta Gminy Dąbrowie

Wójt Gminy Dąbrowice informuje, że dla upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00 przez okres 1 (jednej) minuty zostanie wyemitowany ciągły dźwięk syren alarmowych skonfigurowanych w wojewódzkim systemie alarmowania oraz syren pozostających w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Dąbrowice.