Szczepimy się

Ankieta dotycząca podłączenia do sieci gazociągowej w Gminie Dąbrowice

Ankieta dotycząca podłączenia sieci gazowej na terenie Gminy Dąbrowice

W związku z prowadzonymi rozmowami z firmą: DUON Dystrybucja sp. z o.o. informujmy, iż mieszkańcy Gminy Dąbrowice mają możliwość podłączenia się do sieci gazowej biegnącej z Gminy Krośniewice.
W związku z powyższym, osoby zainteresowane przyłączeniem się do sieci gazowej zobowiązane są do złożenia ankiety deklarującej chęć takiego przyłączenia. Złożenie ankiety nie jest zobowiązujące. Pozwoli tylko w rozpoznaniu się w tym zakresie.
Po szczegółowej analizie ankiet nastąpi spotkanie z mieszkańcami w celu podłączenia możliwości sieci gazowej Gminy Dąbrowice.
Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach (pok. Nr 9)
Wypełnione ankiety należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowicach

Wójt Gminy Dąbrowice
Dorota Dąbrowska

Załączniki:
Pobierz plik (ankieta.pdf)ankieta.pdf[ ]944 kB