Ogłoszenie o pracy Urzędu Gminy w Dąbrowicach od 03.11.2020

Grafika przedstawia ogłoszenie Wójta Gminy Doroty Dąbrowskiej: W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną

Wójt Gminy Dąbrowice informuje, że od dnia 3 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r., wykonywanie przez Urząd Gminy w Dąbrowicach zadań polegających na bezpośredniej obsłudze interesantów podlega ograniczeniu wyłącznie do zadań z zakresu spraw obywatelskich (rejestracja stanu cywilnego oraz wydawanie dowodów osobistych) i pomocy społecznej.