Szczepimy się

Gminny Ośrodek wspiera Seniora

 

Z uwagi na nasilającą się epidemię wywołaną wirusem SARS COV-2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach zwraca się z prośbą, by osoby starsze pozostały w domach i ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych.

Pracownicy socjalni pomogą w zaopatrzyć Seniora w żywność oraz artykuły pierwszej potrzeby.

 

Jak uzyskać pomoc ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach?

1. Senior kontaktuje się z Pracownikiem Socjalnym pod numer telefonu

24/252-25-89

782-266-714

zgłasza potrzebę zakupu żywności, środków higienicznych, leków (realizacja recept).

Pomoc nie obejmuje zakupu m.in. art. tytoniowych, alkoholu, odzieży, obuwia, artykułów agd i rtv, opłaty usług.

2. Pracownik socjalny przyjeżdża do seniora z legitymacją służbową.

3. Pracownik socjalny bierze od seniora listę potrzebnych produktów oraz pieniądze i robi zakupy, w sklepie, aptece która znajduje się w najbliższym otoczeniu. Potem je dostarcza i rozlicza się z wydanych środków (paragon). Zakupy przekazuje seniorom z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

4. Pracownik socjalny podejmuje działania tylko i wyłącznie na wyraźną prośbę telefoniczną samego Seniora.

Jeśli Senior nie poinformował Pracownika  GOPS, a pojawił się u niego ktoś, kto ma rzekomo zrobił zakupy, prosimy zachować ostrożność.

To na pewno nie Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

5. Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Akcja będzie trwała do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.