Uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej Ku Czci Żołnierzy poległych

https://www.youtube.com/watch?v=QR4XaHZKGe8