7 edycja konkursu POSTAW NA SŁOŃCE

Grafika przedstawia zaproszenie do udziału w ogólnopolskich konkursach skirewanych do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.