Szczepimy się

Wyniki głosowań XXVI Sesji Rady Gminy Dąbrowice

Grafiki przedstawiają wyniki głosowań z dwudziestej szóstej Sesji Rady Gminy Dąbrowice