Szczepimy się

Dotacja dla Gminy Dąbrowice na zakup ubrań specjalno-ochronnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicach

Dzięki inicjatywie Pani Wójt - Doroty Dąbrowskiej i wsparcia Posła na Sejm RP - Tadeusza Woźniaka Gmina Dąbrowice uzyskała 46 799,95 zł
dotacji na zakup 13 kompletów ubrań specjalno-ochronnych w ramach umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, które Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zakupione wyposażenie trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicach. Wkład własny Gminy to tylko 1 % zadania tj. 472,73 zł. Warto, też przypomnieć, iż Gmina Dąbrowice w 2019 r pozyskała dla OSP w Dąbrowicach 3 komplety nowoczesnych, piaskowych, trzyczęściowych ubrań specjalno-ochronnych.
Nomexy zostały przekazane dnia 31 grudnia 2020 roku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dąbrowicach. Wójt Gminy w Dąbrowicach- Dorota Dąbrowska wraz Prezesem OSP- Piotrem Gorgoniem podpisali umowę użyczenia.
Prezes OSP serdecznie podziękował w imieniu wszystkich druhów Pani Wójt za inicjatywę i zaangażowanie.