Szczepimy się

Sołectwo na plus

Ruszył nabór na dofinansowanie małych projektów w sołectwie ,,Sołectwo na plus’’ Zgodnie z nowym regulaminem każdy sołtys z terenu województwa łódzkiego, w imieniu Sołectwa, może złożyć zgłoszenie do naboru. Przyznana pomoc może wynieść maksymalnie 10 000 zł,
wnioski będą przyjmowane do dnia 1 lutego 2021 roku. Warunkiem uczestnictwa w naborze jest terminowe wysłanie zgłoszenia.
Ocena merytoryczna zgłoszenia polega na przyznaniu punktów w oparciu
o następujące kryteria:
1. Zaangażowanie mieszkańców w realizację zadania (praca własna), a w szczególności współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich – (od 1 do 45 pkt),
2. Znaczenie zadania dla lokalnej społeczności (od 1 do 15 pkt),
3. Merytoryczna zawartość (spójność i przejrzystość) zgłoszenia – (od 1 do 40 pkt).
Zachęcam wszystkich mieszkańców gminy Dąbrowice do udziału w naborze na dofinansowanie projektów w sołectwie ,,Sołectwo na plus’’