Szczepimy się

Wyniki Głosowń z XXVII Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11.02.2021r.

Grafiki przedstawiają wyniki głosowań z XXVII Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11.02.2021r.