Szczepimy się

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - ZMIANY W PROGRAMIE, NOWE ZASADY

              

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - ZMIANY W PROGRAMIE, NOWE ZASADY

Gmina Dąbrowice informuje, że od dnia 15 maja 2020 r. dotacje do wymiany ogrzewania na ekologiczne oraz na termomodernizację budynków jednorodzinnych w ramach programu Czyste Powietrze wypłacane będą na nowych zasadach.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Beneficjentami programu mogą być osoba fizyczne będące właścicielem lub współwłaścicielem mieszkalnego budynku jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

GRUPY BENEFICJENTÓW

Grupa I- o podstawowym poziomie dofinansowania

Roczny dochód beneficjenta w podstawowej grupie dofinansowania, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta, nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.

Grupa II- o podwyższonym poziomie dofinansowania

W przypadku grupy beneficjentów z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód trzeba będzie udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez gminę.

MAKSYMALNY POZIOM DOTACJI

Podstawowy poziom dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji dla beneficjenta w podstawowej grupie, który zdecyduje się na wymianę przestarzałego źródła ciepła nie może przekroczyć 25 000,00 zł. Możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych 5 tys. złotych na montaż instalacji fotowoltaicznej.

Podwyższony poziom dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji dla beneficjenta w grupie o podwyższonym poziomie dofinansowania wynosi 32 000 zł. Możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych       5 tys. złotych na montaż instalacji fotowoltaicznej.

DOTACJE DLA TYCH, KTÓRZY WYMIENILI JUŻ ŹRÓDŁO CIEPŁA
Beneficjenci, którzy już wcześniej wymienili urządzenia grzewcze w swoich domach, mogą liczyć na dodatkowe dotacje do 10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację zadań związanych            z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZPOCZĘTYCH
I ZAKOŃCZONYCH

Możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć już rozpoczętych, a nawet zakończonych, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku
o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

OKRES REALIZACJI

Okres realizacji przedsięwzięcia może wynieść do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku
o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

WŁĄCZENIE W PROGRAM SEKTORA BANKOWEGO

Pojawi się nowa forma wsparcia – dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu. Banki będą zatem źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego w postaci pożyczek i kredytów.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI

poprzez portal internetowy www.wfosigw.lodz.pl

w Urzędzie Gminy Dąbrowice, pokój nr 9, po wcześniejszym umówieniu

telefon kontaktowy (24) 252 25 91