Szczepimy się

Wyniki głosowań z XXIX Sesji Rady Gminy Dąbrowice

Grafiki przedstawiają wyniki głosowań podczas XXIX Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27.04.2021 r.