Szczepimy się

Informacja dotycząca zakazu wyrzucania zużytych igieł i strzykawek do koszy ulicznych

 

 

Zabrania się wyrzucania odpadów medycznych m.in. zużytych igieł i strzykawek do koszy ulicznych. Kosze uliczne nie są miejscem do tego przeznaczonym.

Zgodnie z przepisami odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zgórze.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o pakowanie takich odpadów np.
w kartonowe pudełka  w celu uniknięcia zarażenia się chorobami.

PSZOK czynny jest w każdy poniedziałek ( nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 10.00 -12.00.

 

 

Przypominamy także, iż na terenie gminy znajduje się monitoring.