Szczepimy się

Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego

Przychodnie SALVE w Łodzi realizują projekt unijny pt. „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego". 

Celem programu jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu łódzkiego w badaniach profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w szczególności osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na obszarach województwa nieobjętych lub w bardzo niskim stopniu objętych profilaktyką w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego.

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ KOLONOSKOPIĘ PACJENTÓW w wieku 50 + z powiatów: kutnowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego.

Zapewniamy bezpłatnie preparat oczyszczający CITRAFLEET oraz możliwość podania lekkich środków znieczulających i przeciwbólowych.

 

BEZPŁATNE BADANIE KOLONOSKOPOWE w ramach programu przeznaczone jest dla osób:

- które uczą się/pracują lub zamieszkują powiaty: kutnowski, opoczyński, radomszczański, tj. obszary tzw. „białych plam",

- w wieku 50–65l., osoby niezależnie od wywiadu rodzinnego,

- w wieku 40–49l., osoby, które mają krewnego pierwszego stopnia ( rodzice, rodzeństwo, dzieci ), u którego rozpoznano raka jelita grubego,

- w wieku 25–49l. osoby z rodziny z zespołem Lyncha (potwierdzenie rozpoznania z poradni genetycznej na podst. spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego),

- w wieku 25-49l. osoby z rodziny z zespołem FAP (potwierdzenie rozpoznania z poradni genetycznej - tylko pierwsze badanie w tej grupie osób).

 

Z programu badań nie mogą skorzystać osoby:

- z objawami klinicznymi sugerującymi istnienie raka jelita grubego,

- które wykonały kolonoskopię w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha).

 

Zapisy na badanie tel.: 533-905-604

Od pn do pt w godz. 8:00 - 15:00