Szczepimy się

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel (lub współwłaściciel) i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek utworzenia bazy został ustanowiony Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Bazę prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Deklaracje do CEEB można złożyć online poprzez portal ZONE pod linkiem: https://zone.gunb.gov.pl/
Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą złożyć przez Internet osoby, które posiadają profil zaufany, e-dowód lub mają możliwość potwierdzenia tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej.

Deklaracje można także złożyć tradycyjnie w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Dąbrowice (osobiście lub listownie). Mieszkańców gminy Dąbrowice informujemy, iż w każdy poniedziałek
w godzinach od 8:30 do 12:30 istnieje możliwość skorzystania z pomocy w wypełnieniu obowiązku złożenia ww. deklaracji (pokój nr 9).
Pomoc dotyczyć będzie tylko i wyłącznie strony technicznej, tj. wprowadzania danych z deklaracji złożonej w wersji papierowej do aplikacji zone.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny celem umówienia wizyty pod nr (24) 252 25 83.

Wzory deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dostępne pod linkiem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq jak również
w Urzędzie Gminy Dąbrowice.