Szczepimy się

Realizacja Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ IV

Wójt Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska w dniu 08 października 2021 r. podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Pełnomocników PFRON na realizację programu pn „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w celu łagodzenia skutków panującej w kraju epidemii COVID-19

W ramach programu 300 osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności będących mieszkańcami Gminy Dąbrowice mogą uzyskać pomoc w formie paczki z artykułami spożywczymi, środkami chemicznymi oraz środkami ochrony osobistej.

Warunki uzyskania pomocy:

1/ posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu, kserokopia złożona wraz z wnioskiem),

2/ złożenie wniosku o przyznanie pomocy na podstawie którego będzie wydana paczka,

Zapraszamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do skorzystania z programu i zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach od dnia 21 października 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r. w godzinach od 7.30 do 15.30.

Kontakt telefoniczny : 24/252 25 89 , 24/252 50 32 , 782-266-714.