Szczepimy się

Komunikat dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,

 

W związku z dużymi zaległościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 73 806,63 zł ( stan na 30.09.2021 r.), Gmina Dąbrowice informuję, iż osoby, które nie regulują należności za odpady, muszą liczyć się z  konsekwencjami polegającymi na ściągnięciu należności w trybie egzekucyjnym.Mając na uwadze niezadowolenie osób wpłacających systematycznie oraz ponoszenie kosztów przez gminę za osoby niepłacące, co obciąża budżet gminy, a w konsekwencji pozostałych, uczciwie ponoszących  opłaty mieszkańców i użytkowników proponujemy aby na tablicach ogłoszeń każdego z sołectw wywiesić listę osób płacących regularnie za odpady.

Osoby chętne do umieszczenia swoich nazwisk na tablicy ogłoszeń  jako osoby uczciwie płacące, prosimy o wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 20.11.2021 r. ( druk takiej zgody w załączeniu). Zgoda taka  może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Urzędu Gminy w Dąbrowicach lub pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowicach.

 

 

Druki zgody na przetwarzanie danych osobowych można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowicach, pokój nr 3 ( KASA) lub pobrać ze strony www.dabrowice.pl.

Liczymy na Państwa zaangażowanie w tą sprawę, co przełoży się na regulowanie zobowiązań przez osoby niepłacące.