Szczepimy się

Odczyt wodomierzy - listopad/grudzień

Urząd Gminy w Dąbrowicach informuje, iż w miesiącach listopad-grudzień br. dokonywane będą odczyty wodomierzy przez pracowników Urzędu - Justynę Mikołajczyk i Katarzynę Malec.
Prosimy o udostępnienie wodomierzy do odczytu.