ODWIEDZINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

16 grudnia 2016 r.  do dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Dąbrowicach oraz najmłodszych mieszkańców naszej gminy z workiem pełnym prezentów zawitał Św. Mikołaj. Dla każdego dziecka do 16 roku życia  Św. Mikołaj znalazł  upominek w postaci maskotki i reklamówki pełnej słodyczy. Paczki dla dzieci zostały zakupione przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa", które zrealizowało  zadanie publiczne ze środków Wojewody Łódzkiego pod nazwą "Pomoc świąteczna". Stowarzyszenie ,,Szansa" wspierane jest  przez Wójt Gminy Dorotę Dąbrowską i Przewodniczącego Rady Gminy Michała Drążkiewicza, a reprezentowane  przez Pana Krystiana Maciejczyka, Panią Barbarę Mańkowską i  Panią Monikę Jabłońską. Do pomocy w obsłudze zadania zaangażowały się Panie: Magdalena Tworus i Magdalena Justyńska z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach oraz Klub Kobiet Aktywnych. Na zakończenie długo oczekiwanej wizyty Świętego Mikołaja dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Dąbrowicach  przedstawiła Bożonarodzeniowy  montaż słowno – muzyczny  pod kierunkiem pani A. Kołodziejskiej i M. Sokołowskiej. Pięknie zaśpiewane kolędy i pastorałki wprowadziły wszystkich uczestników w niepowtarzalny  świąteczny klimat.
Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych ,, Szansa" w imieniu wszystkich dzieci serdecznie dziękujemy.