UCHWAŁA NR XXX/170/2017 RADY GMINY DĄBROWICE Z DNIA 13 LUTEGO 2017 ROKU