Uczniowie z klasy III szkoły podstawowej uczą się pływać.

Od 16 lutego 2017 roku w Zespole Szkół w Dąbrowicach realizowany jest program "UMIEM PŁYWAĆ".  Program ten dla grupy 15 uczniów z klasy III jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  oraz  dla grupy 9 uczniów przez Dąbrowickie Centrum Kultury, które dodatkowo dzięki przychylności Wójt Doroty Dąbrowskiej, która jak podkreśla widzi dużą potrzebę nauki pływania dla pozostałych chętnych uczniów z klasy III w całości sfinansowało zajęcia w tej klasie. Zajęcia odbywają się w kompleksie basenowym AQUAPARK  KUTNO raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin i przewidują 20 lekcji nauki pływania. Po każdych 5 lekcjach nauki pływania  wykwalifikowani instruktorzy  sprawdzą  umiejętności pływackie małych uczestników.
Zakończenie projektu planowane jest na koniec kwietnia 2017r.
Ponadto w drugim semestrze 2016/2017 w Zespole Szkół w Dąbrowicach  rozpoczęły się zajęcia Szkolnych Klubów Sportowych  finansowane przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy. Treningi obejmują 2 grupy, uczniów klas I-III i IV-VI Szkoły Podstawowej i odbywają się dwa razy w tygodniu dla każdej z grup.  Projekt przewidziany jest do grudnia 2017r.