Bezpłatna pomoc dla rolników przy wypełnianiu wniosków

Wójt Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców już po raz 3 organizuje bezpłatną pomoc dla rolników przy wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe do ARiMR.
Pomoc przy wypełnianiu wniosków obszarowych na rok 2017 będzie można uzyskać w dniach:
6 kwietnia,
7 kwietnia,
11 kwietnia,
14 kwietnia,
21 kwietnia,
24 kwietnia,
oraz 26 kwietnia w godzinach 9:00 – 14:00 w siedzibie Dąbrowickiego Centrum Kultury ul. Stary Rynek 31.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Dąbrowice serdecznie zapraszamy!

Urząd Gminy w Dąbrowicach przypomina, że od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.