PODZIĘKOWANIA

 

Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na ręce Pani Wójt Doroty Dąbrowskiej przesłała serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę i wysiłek włożony w wykonywanie zadań z obszaru polityki rodzinnej, do których w szczególności należy przyznawanie  i wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.