Nasze Jubilatki

Tradycyjnie Wójt Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Katarzyną Banasiak oraz Przewodniczącym Rady Gminy Michałem Drążkiewiczem odwiedzili z tortem i prezentami tegoroczne gminne Jubilatki.
Przypomnijmy, że Pani Wójt Dorota Dąbrowska zapoczątkowała w naszej gminie tradycję odwiedzania wszystkich mieszkańców, którzy ukończyli 90 rok życia. I zgodnie z tą urodzinową tradycją nazwaną "90+"  Pani Wójt z Panią Kierownik oraz Panem Przewodniczącym udałli się z wizytą urodzinową do Pani Kazimiery Łojewskiej, która w tym roku skończyła 95 lat, do Pani Janiny Wojtczak, Pani Wandy Brzezińskiej i Pani Więtczak Stanislawy , które ukończyły 90 lat,  oraz najstarszej mieszkanki naszej gminy, Pani Janiny Korytek która skończyła 104 lata 
Wójt Dorota Dąbrowska składając gratulacje dostojnym Jubilatkom wręczyła tort i drobny upominek oraz życzyła wielu lat życia w zdrowiu, dobrym samopoczuciu i pogodzie ducha. 
Wszystkie spotkania upłynęły w miłej i wzruszającej atmosferze w towarzystwie najbliższej rodziny. Były okazją do miłych wspomnień z lat młodzieńczych i obecnych, ale i także przywoływane zostały wspomnienia z lat wojennych.