Starość nie musi być nudna

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa z Dąbrowic

otrzymało dofinansowanie na realizację zadania publicznego : 

Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym„

pt. „Starość nie musi być nudna”  współfinansowanego ze środków Wojewody Łódzkiego.

 

 

Dnia 17 maja 2017r. dzięki zaangażowaniu i współpracy z Wójt Gminy  Dorotą Dąbrowską, Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa złożył do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ofertę na realizację zadania publicznego wspieranego przez Wojewodę Łódzkiego z zakresu „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym”, pod nazwą  „Starość nie musi być nudna”.

Oferta konkursowa uzyskała maksymalna ilością punktów otrzymując  dofinansowanie
ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 4 125 zł,
a w dniu  25 lipca 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim na jej realizację.

Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców z gminy Dąbrowice posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub osób w wieku emerytalnym.

Środki finansowe otrzymane od Wojewody Łódzkiego zostaną przeznaczone na zorganizowanie dla naszych mieszkańców  wyjazdu integracyjno-rekreacyjnych oraz kulturalno-edukacyjnego do  Gorenia Dużego, a także do skansenu w Kłóbce.

Zadanie będzie realizowane od dnia 01 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.