PROGRAM ,, BEZPIECZNY ROWER''

 


 

            Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbędą się dnia 3 września 2017 r. w godzinach od 16:30- 19:00  odbędzie się znakowanie rowerów w ramach policyjnego programu pt. ,, Bezpieczny rower”.Podczas wspomnianego znakowania za pomocą urządzenia do grawerowania zostanie nadany indywidualny numer , składający się z kilku znaków w postaci liter i cyfr. Najczęściej oznakowania te zostaną umieszczone na głównej ramie, w postaci specjalnej nalepki , która będzie stanowić dodatkową informację o oznakowaniu roweru i udziale we wspominanym programie. Całość czynności znakowania jednośladu dla jednej osoby wynosi zaledwie kilka minut, łącznie z wypełnieniem stosownego formularza zgłoszeniowego.

Chętni posiadacze rowerów muszą spełniać wymienione niżej kryteria :

1.  Być osobą pełnoletnią i w chwili znakowania posiadać przy sobie dokument tożsamości

2.  W przypadku dzieci i młodzieży znakowanie roweru może odbyć się wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego

3.  Wypełnić formularz zgłoszeniowy do udziału w programie policyjnym ,, Bezpieczny rower”

4.  Przed dokonaniem oznakowania roweru przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający jego własność w postaci np. rachunku , faktury zakupu, karty gwarancyjnej itp.

Wszystkich mieszkańców Gminy Dąbrowice serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w programie , ponieważ pozwoli to nam poprawić bezpieczeństwo na terenie naszej gminy .