ŚWIĘTO KWIATÓW, OWOCÓW I WARZYW W SKIERNIEWICACH

 

OGŁOSZENIE

Dąbrowickie Centrum Kultury jest organizatorem wyjazdu na tegoroczne

Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw.

Wyjazd planowany jest w dniu 16 września 2017 roku.

 

Harmonogram imprezy:

12:00 - Wielkie otwarcie Święta

13:00 - 15:00 - Degustacje XL – wielkie gotowanie na rynku

13:30 - Młodzieżowa Orkiestra Dęta – koncert

14:00 – Skierniewicka Orkiestra Dęta – koncert

14:30 – „Kwiaty Skierniewic 2017” – XXII wybory najpiękniejszej dziewczyny w regionie

16:50 – Power Play

18:00 – Defis

19:10 – Dawid Kwiatkowski

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 24 252 25 87.

Przewidywany wyjazd godz. 12:00, powrót około 21:00. Koszt wyjazdu 20zł.