STAROŚĆ NIE MUSI BYĆ NUDNA - WYJAZD DO GORENIA DUŻEGO

17 maja 2017r. dzięki zaangażowaniu i współpracy z Wójt Gminy  Dorotą Dąbrowską, Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa z Dąbrowic złożył do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ofertę na realizację zadania publicznego wspieranego przez Wojewodę Łódzkiego   z zakresu „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym”, pod nazwą  „Starość nie musi być nudna”.

            Projekt ten jest atrakcyjną ofertą dla Mieszkańców Gminy Dąbrowice  w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnością.

            Jednym z zaplanowanych działań był wyjazd integracyjno – rekreacyjny do Gorenia Dużego  połączony   z wycieczką krajoznawczą  Zieloną Kolejką po terenach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, warsztatem ornitologicznym i  wikliniarskim, a także grzybobraniem.

            Jego celem wiodącym było stworzenie przestrzeni, w której można było rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.

            Działania podjęte w ramach zadania publicznego "Wsparcie społeczne dla osóbz niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym" wspieranego przez Wojewodę Łódzkiego  miały na celu pokazanie, że aktywność umożliwia zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych oraz daje poczucie satysfakcji. Warsztaty połączone z wyjazdem były doskonałym sposobem na nudę oraz okazją do pracy w grupie, integracji, nawiązywania bliższych kontaktów interpersonalnych. Zajęcia wikliniarskie  zapewniły uczestnikom dużo pozytywnych doświadczeń związanych z aktywnością   i wysiłkiem.

            Na dzień 12 września 2017 roku prognozy pogody nie były najlepsze- miało przejść załamanie pogody, ochłodzenie, deszcz i wiatr, ale zamiast ulewy dopisała piękna słoneczna pogoda.

            O godzinie 8.00 przed Ratuszem Urzędu Gminy zgromadzili się turyści, by wygodnym autobusem wyruszyć  na warsztaty do Gorenia Dużego.

                W trakcie  wyjazdu wszystkim dopisywały humory. Każdy z uczestników aktywnie uczestniczył w zaplanowanych przez Zarząd Stowarzyszenia "Szansa"  działaniach, a do tego wy­ma­rzo­na po­go­da spra­wiły, że wszy­scy byli za­do­wo­le­ni i szczęśliwi, co widać na fo­to­re­por­tażu z wy­ciecz­ki.