Spotkanie w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

26 września na zaproszenie Wojciecha Jarosa Prezesa Banku Żywności im Marka Edelmana w Łodzi, Wójt Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyną Banasiak i Radną Gminy Dąbrowice Wiesławą Kwiatkowską uczestniczyła w spotkaniu, które dotyczyło realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywności 2014-2020.

Dzięki dużemu zaangażowaniu Wójt Doroty Dąbrowskiej program ten jest w pełni realizowany w naszej gminie od 2015 roku, co przyczyniło się do tego, że pomoc dotarła już do 645 Mieszkańców Gminy Dąbrowice. Panie z Klubu Kobiet Aktywnych charytatywnie  wydały prawie 43 tysiące ton żywności, co stanowi łącznie  6050 paczek. Oprócz paczek żywnościowych  mieszkańcy otrzymywali także warzywa, owoce, a także odzież.

Nasza Pani Wójt Dorota Dąbrowska została wskazana jako drugi Wójt z Województwa Łódzkiego, który podpisał bezpośrednio umowę z Bankiem Żywności. Pierwszym był Wójt Gminy Rusiec Dariusz Woźniak, który zrobił to w 2004 roku.
Warto również przypomnieć, że na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Gminy Dorota Dąbrowska wraz z Kierownikiem GOPS Katarzyną Banasiak  uczestniczyła w  spotkaniu poświęconym omówieniu problemów związanych z funkcjonowaniem Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020. Spotkanie odbyło się 23 listopada 2015 roku w Warszawie, w którym uczestniczyło około 20 osób z całej Polski.
Rok 2017 jest kolejnym rokiem, w którym Gmina Dąbrowice będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Od lipca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbywa się kwalifikowanie osób.
Kwoty kryterium dochodowego na Podprogram 2017 wynoszą
    1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
•    1028 zł dla osoby w rodzinne.