GRANTY SOŁECKIE 2017

 

29 czerwca 2017 roku Wójt Gminy Dąbrowice – Dorota Dąbrowska podpisała umowę  z Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Arturem Bagieńskim.

            Umowa  dotyczyła  dofinansowania zadań własnych w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

             Projekty zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz środków Gminy Dąbrowice.

                 W roku 2017 Sołectwo Ostrówki  otrzymało kwotę 5.000 zł na realizację projektu „Na wsi też może być fajnie”, a sołectwo Witawa  kwotę 4.000 zł na realizację projektu "Wieś aktywna sportowo".

            Głównym celem projektu pt. ,,Na wsi też może być fajnie” było wybudowanie wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

             W ramach tego zadania został zagospodarowany i uprzątnięty  teren, wyremontowana została część obecnego ogrodzenia, a także dokonano nasadzeń krzewów ozdobnych. Zakupiony został  również zewnętrzny stół z ławkami oraz oświetlono plac zabaw  montując  lampę oświetlenia ulicznego.

            Dodatkowo w ramach tego zadania Klub Kobiet Aktywnych przekazał elementy siłowni zewnętrznej dla Mieszkańców sołectwa.

                W realizację zadania czynnie włączyli się mieszkańcy sołectwa, Koło Gospodyń Wiejskich, a także Ochotnicza Straż Pożarna.

           

Natomiast celem projektu "Wieś aktywna sportowo" zaplanowanego przez Sołectwo Witawa było  rozwijanie wiedzy sportowej, zdobywanie nowych umiejętności w dziedzinie sportu, poprawa zdrowia oraz aktywności fizycznej.  Projekt miał również na celu pomniejszenie przepaści jaka dzieli mieszkańców wsi i miasta w dostępie do obiektów sportowych.

W ramach tego projektu mieszkańcy sołectwa wyjechali do Warszawy.  Mieli tam okazję zwiedzić Stadion PGE Narodowy, który jest  nie tylko domem piłkarskiej reprezentacji Polski , ale także jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc, w których można uczestniczyć  w prestiżowych sportowych i rozrywkowych wydarzeniach.  W programie wycieczki został uwzględniony  również spacer po starówce oraz Łazienkach Królewskich . Każdy uczestnik miał zagwarantowany ciepły posiłek oraz zdrowe przekąski .

W ramach tego samego projektu  zorganizowano także  zawody sportowe mające  na celu nie tylko integrację pokoleniową mieszkańców, ale także zdobywanie nowych umiejętności w dziedzinie sportu. Wszyscy uczestnicy za udział w zawodach otrzymali   nagrody: torby izotermiczne, piłki plażowe , rękawki do pływania czy też zestawy do gry w badmintona .

Ostatnim punktem w ramach realizowanego projektu była organizacja wycieczki do Uniejowa. Tym razem mieszkańcy sołectwa Witawa spędzili wspaniałe chwile w otoczeniu uspokajających  i relaksujących wód źródeł termalnych.

 

Mieszkańcy sołectw Ostrówki na czele z sołtysem Jackiem Spryszyńskim oraz Witawy na czele z  Panią sołtys  Zofią Kacprowicz wykazali  się bardzo dużym zaangażowaniem i wkładem pracy   przy organizacji  planowych działań.

            Dużą zasługę w realizację działań finansowanych z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz środków Gminy Dąbrowice zawdzięcza się pracownikom Urzędu Gminy Dąbrowice na czele z Wójt Gminy Dorotą Dąbrowską oraz Przewodniczącym Michałem Drążkiewiczem.