WYJAZD KULTURALNO - EDUKACYJNY DO SKANSENU W KŁÓBCE

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" pod honorowym patronatem Wójt Gminy Dąbrowice Doroty Dąbrowskiej  11 października 2017 roku zorganizował Wyjazd kulturalno- edukacyjny do skansenu w Kłóbce, która ze względu na swoje położenie wśród pagórków, lasów i jezior nazywana jest „Perłą Kujaw". W tym urokliwym krajobrazie ulokowany jest park etnograficzny z kilkunastoma obiektami architektury wiejskiej, z których najstarsze pochodzą z XVIII wieku. Oprócz  zagród, na które składają się chałupy, stodoły, chlewiki, obórki, stajnie i spichlerze na terenie skansenowskiej wsi odtworzone zostały stare zakłady rzemieślnicze- kuźnia, olejarnia i garncarnia oraz wiatrak „koźlak". W centrum znajduje się stara karczma, budynek szkoły, remiza strażacka i kościółek. Uzupełnieniem krajobrazu są różnego rodzaju ogrodzenia, studnie z żurawiem, ule i piwniczki-ziemianki, a także nieodłącznie związane z pejzażem wsi kapliczki przydrożne. Niepowtarzalny klimat tworzą ogródki przydomowe, z tradycyjnymi odmianami kwiatów i ziół oraz poletka uprawne i sady, wśród których bytują zwierzęta domowe i hodowlane. 

            Środki finansowe potrzebne na realizację zadania publicznego z zakresu „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym” zostały  pozyskane ze środków publicznych Wojewody Łódzkiego.

            Celem wiodącym złożonego projektu "starość nie musi być nudna" było stworzenie przestrzeni, w której można było rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.

            Wszyscy uczestnicy  mogli wziąć udział w warsztatach manualnych związanych z  dawnymi zajęciami domowymi, gospodarskimi i rzemieślniczymi. Miały one na celu poszerzenie wiedzy z zakresu archeologii, etnografii, historii, sztuki i dziedzictwa kulturowego.  Był to  także doskonały sposób na nudę oraz okazja do pracy w grupie sprzyjającą integracji.

            Zajęcia manualne zapewniły uczestnikom dużo pozytywnych doświadczeń związanych z aktywnością i wysiłkiem.