Nasze Dostojne Jubilatki

„Starość wieńczy życie i jest czasem żniw tego, czego się nauczyliśmy, co przeżyliśmy,co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy... Starość jest piękną koroną, którą można znaleźć tylko na drodze wstrzemięźliwości  i mądrości"
Tradycją w naszej gminie stało się już obchodzenie jubileuszy urodzin osób, które skończyły 90 lat.
I właśnie z tej okazji Wójt Gminy Dorota Dąbrowska wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyną Banasiak udały się z wizytą urodzinową do: Pani Władysławy Tuszyńskiej która w tym roku skończyła 90 lat, Pani Aliny Czupryniak i Stefani Okupskiej, które w tym roku obchodziły 91 rocznicę urodziny. Pani Wójt składając gratulacje dostojnym Jubilatkom wręczyła tort i  upominek, a także   życzyła wielu  lat życia w zdrowiu, dobrym samopoczuciu  i pogodzie ducha. Wszystkie spotkania upłynęły w miłej i wzruszającej atmosferze.