WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa kolejny raz realizuje zadanie publiczne   Pomoc świąteczna współfinansowane ze środków Wojewody Łódzkiego

 

            Dzięki zaangażowaniu i współpracy z  Wójt Gminy Dąbrowice Dorotą Dąbrowską  Stowarzyszenie  Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" z terenu naszej gminy        po raz drugi otrzymało dofinansowanie ze środków Wojewody Łódzkiego na realizację zadania publicznego „Pomoc świąteczna” w kwocie  7.500 zł.

            Celem wiodącym zadania "Pomoc świąteczna" będzie poprawa jakości życia dzieci  w okresie świątecznym. Projekt będzie polegał na zakupieniu i przekazaniu paczek świątecznych podczas spotkania wigilijnego zorganizowanego w Zespole Szkółw Dąbrowicach, w okresie przedświątecznym.

            Zadanie będzie realizowane od dnia 15 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

            Jednocześnie informujemy,  że dzięki współpracy z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy i  Zespołu Szkół w Dąbrowicach  stowarzyszenie przyczyni się do tego, by w tym magicznym okresie Świąt Bożego Narodzenia. na ustach każdego dziecka zagościł uśmiech.