WIGILIA GMINNA 2017

Wigilijny stół, na nim lśniąco biały obrus i koszyk z siankiem a na nim opłatek.
Tak właśnie rozpoczęła się dnia 16 grudnia br. o godzinie 17.00 już po raz czwarty w naszej gminie odbyło się Spotkanie Wigilijne.Mieszkańcy licznie przybyli by przy wigilijnym stole w świątecznej atmosferze złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem. Wójt Gminy Dorota Dąbrowska wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Michałem Drążkiewiczem wspólnie podziękowali wszystkim licznie przybyłym mieszkańcom gminy oraz zaproszonym gościom za uczestnictwo w gminnej Wigilii, a także złożyli najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych pełnych życzliwości i miłości Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie. 

W wigilijnej, uroczystej kolacji udział wzięli m.in.. Senator RP Przemysław Błaszczyk , Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak , Radny Sejmiku Województwa Robert Baryła , Starosta Kutnowski Krzysztof Debich, Radny Rady Powiatu Kutno Andrzej Szarwas ,Ks.Proboszcz Zbigniew Świsłowski  , Leśniczy
 z Leśnictwa OstrowySławomir Walczak, Prezes Zarządu POLFARMEX S.A.. Mieczysław Wośko , Anna i Tomasz Koniarek - LEWIATAN Dąbrowice, Zbigniew Turbiak z
Firmy Handlowo-Usługowej w Chodczu, Komendant Komisariatu Policji
w Krośniewicach Dariusz Bujalski , Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Marek Łukomski,Dyrektor Banku Spółdzielczego w Dąbrowicach Maria Adriańczyk , Dyrektor Szkoły Jacek Pietrzykowski , kierownicy i pracownicy  jednostek organizacyjnych gminy, radni gminni , sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy w Dąbrowicach.

Zebranych licznie gości w świąteczny nastrój wprowadziły dzieci i młodzież
z  Zespołu Szkół w Dąbrowicach, które zaprezentowały bożonarodzeniowy program artystyczny  pod czujnym okiem opiekunów  Pana Leszka Każmierczaka i Magdaleny Urbaniak. Tradycyjne kolędy usłyszeliśmy w wykonaniu Zespołu Dąbrowickie Nutki
w składzie : Bonio Helena, Bonio Piotr, Kacprowicz Bernadeta, Jabłońska Barbara, Jóźwiak Marianna, Andrzejczak Teresa, Witkowska Maria, Spryszyńska Maria, Kacprowicz Irena, Trzaskalski Tadeusz, Maćczak Czesława, Kolasińska Bożena, Góreczna Teresa.

Po wspólnym zaśpiewaniu kolęd , Pani Wójt Dorota Dąbrowska poprosiła księdza proboszcza Zbigniewa Świsłowskiego o wspólną modlitwę i przełamanie się opłatkiem a Pani Wójt zaprosiła wszystkich zebranych do tradycyjnego skosztowania potraw wigilijnych po czym wszyscy zasiedli do wspólnego wigilijnego stołu.

Spotkanie wigilijne w wyjątkowej atmosferze zorganizowali jak zawsze chętni do pomocy mieszkańcy gminy: Ewa Szadkowska, Jolanta Kikosicka, Zenona Kwiatkowska, Ewa Stelmachowska, Krystyna Banasiak, Jadwiga Chełminiak, Teresa Wójcik, Wiesława Kwiatkowska, Barbara Bielicka, Mirosław Bielicki ,  Barbara Manikowska, Marek Kikosicki, Maria Szakowska, Katarzyna Marciniak, a także rodzina Państwa Bielickich z Augustopola, Katarzyna Zasadzińska z Liliopola oraz Pracownicy Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Dąbrowicach, którym bardzo serdecznie dziękujemy.